Jeannette Terlouw Stuyfzand voorzitter/penningmeester. 

 

Erik Terlouw secretaris. 

 

Piet Grootveld lid. 

 

Anneke Grootveld lid. 

 

Jaarrekening 2016

 

Staat van inkomsten en uitgaven over 2016

Inkomsten                            2016                                 2015

Kloosterkerk                         3000,00                             3800,00

Geref.Kerk Scheven                                                       1576,58

Div.giften                               130,00                              480,00

Donaties                               1760,00                            2375,95

subtota                                                  4890,00                             8232,53 

Donaties Oma/Opa                                 5250,00                             5785,00

Omzet Roemeense artikelen                      180,00                               159,00

Rente                                                       39,25                                 98,75

Bijdrage werkbezoek                              3000,00                              2000,00

Nadelig saldo                                         4501,60                                  

                                                                              

                                                          17860,85                              16275,28

Uitgaven

Medische hulp                       108,27

Miklosfonds                          1200,00                           1191,00

Basis scholen/Romaschool       484,53                            296,93

Gemeente Kanyad                  160,00    

Gemeente Miercurea Ciuc      1000,00                           1272,80

Gemeente Moacsa                1000,00

Bej.tehuis Badeni                 7325,35                            7320,00

Gehandicaptenbond             2195,79                             1512,18  

Studiekosten                          35,75

Kindernevendienst                270,24                               727,19

Totaal giften                                      13779,93                          12320,10

Werkbezoek                                        3000,00                            2000,00

Aankoop Roemeense artikelen                124,10                               32,50

Vergoeding Emese                                 480,00                             480,00

Bankkosten                                           198,71                             194,45 

Div. kosten                                           278,11                             117,50

Voordelig saldo                                                                          1130,74

                                                        17860,85                        16275,28

 Jaarrekening 2017


Staat van inkomsten en uitgaven over 2017

 


INKOMSTEN                       2017                                      2016
                   
Kloosterkerk                    5000,00                                 3000,00
Geref. Kerk Scheveningen 5006,74
Div. giften                         500,00                                   130,00
Donaties                          1935,00                                 1760,00
subtotaal                                             12441,74                               4890,00
Donaties Oma/Opa                                 5050,00                               5250,00
Omzet Roemenie artikelen                        607,53                                 180,00
Rente                                                        17,05                                  39,25
Bijdrage Werkbezoek                               2000,00                              3000,00
Nadelig saldo                                          2184,68                               4501,60
                                                            22301,00                             17860,85

UITGAVEN

Medische hulp                                                                  108,27
Miklosfonds                        1200,00                                1200,00
Basisscholen / Romaschool    306,47                                  484,53
Gemeente Kanyàd                200,00                                   160,00
Gemeente Miercurea Ciuc    1000,00                                 1000,00
Gemeente Moacsa                                                           1000,00
Bej.tehuis Badeni               7320,00                                  7325,35
Gehandicaptenbond            8100,00                                  2195,79
Studiekosten                        689,82                                     35,75
KinderNevenDienst/Koenweek 461,82                                  270,24
Totaal giften                                          19278,11                               13779,93
werkbezoek                                             2000,00                                 3000,00
Aankoop Roemeense artikelen                      32,80                                   124,10
Vergoeding Emese                                     480,00                                   480,00
Bankkosten                                               200,06                                   198,71
Diverse kosten                                          310,03                                    278,11
                                                            22301,00                                17860,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopende projecten van de Stichting Werkgroep Oost Europa Steun het werk van de Stichting Werkgroep Oost Europa Lees de reisverslagen van de Stichting Werkgroep Oost Europa Website by Cubique Webdesign Den Haag