De Stichting Werkgroep Oost-Europa is voor de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk van uw financiële steun. Wilt u bijdragen aan het werk van de stichting? Maak dan een bijdrage over op rekeningnummer NL 48 INGB 0004061710 t.n.v. Stichting Werkgroep Oost-Europa te Den Haag. Voor de steun aan bejaardentehuis in Badeni is een speciale rekening geopend: NL 86 INGB 0004329910 t.n.v. Stichting Werkgroep Oost-Europa te Den Haag.

Naast financiële steun organiseert de stichting ook de overdracht van materialen. Kijk op de pagina 'vraag en aanbod' of u wellicht materialen ter beschikking kunt stellen.

De jaarrekening van de stichting wordt ieder jaar gecontroleerd door een erkende accountant. Daarmee kunt u er zeker van zijn dat uw gift ook daadwerkelijk wordt aangewend voor de doelen waarvoor u het bestemde.

Veel dank voor uw hulp!

 

 

 

 

 

 

 

Lopende projecten van de Stichting Werkgroep Oost Europa Steun het werk van de Stichting Werkgroep Oost Europa Lees de reisverslagen van de Stichting Werkgroep Oost Europa Website by Cubique Webdesign Den Haag